Verksamhetsutveckling IOGT-NTO Östergötland

Nu satsar IOGT-NTO Östergötland extra för att profilera, värva, erbjuda medlemsaktiviteter och utveckla verksamhet. Vi har avsatt 100 000 kr till stora och små insatser inom en rad olika områden. I första hand planeras följande insatser:

 • Föreläsningsturné med lokal uppföljning m.m.
 • Filmvisningar med efterföljande samtal/diskussion.
 • Seminarier kring IOGT-NTOs forskningsrapporter.
 • Gratisplatser till förbundskurser.
 • Gratis förenings- och studiematerial.
 • Stimulansbidrag för familjeaktiviteter som erbjuds övriga föreningar.
 • Stimulansbidrag för språkcafé, aktiviteter kring Vit Jul.
 • Timanställning av personer för profilering-värvning och andra riktade insatser.
 • Projektanställning med anställningsstöd via Arbetsförmedlingen.
 • Medverka på offentliga arrangemang, mässor, marknader, innetorg, stormarknader etc. med värvning samt profilering av alkoholfria drycker med Sober Bar.
 • Turné med utställningsmaterial till medborgarkontor, bibliotek m.m. (med lokal uppbackning och uppföljning).
 • Egna affischer för Östergötland eller ort/förening för placering på offentliga affischeringsplatser.
 • Kraftsamling med ett samlat utvecklingsprojekt på någon eller ett par orter.

Vill du veta mer, göra en egen insats eller diskutera hur din förening kan medverka? Det finns också utrymme för fler förslag, behov och önskemål. Mejla till ostergotland@iogt.se eller ring vår verksamhetsutvecklare tel. 070-227 03 36.

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00