IOGT-NTO 140 år

I mer än 100 år har IOGT-NTOs medlemmar kämpat för en bättre värld med demokrati och solidaritet för alla. En kamp som hela tiden gått hand i hand med kampen för nykterheten. Det gör den fortfarande. Och vi kommer fortsätta kämpa även i framtiden. Hos IOGT-NTO har alla alltid varit välkomna oavsett klass, kön, politisk eller religiös åskådning. Vi skapar nyktra mötesplatser som en källa till gemenskap, glädje, hälsa och personlig utveckling.

Den 5 november fyllde IOGT-NTO 140 år vilket firades med stora och små aktiviteter den dagen och senare på året. I Horn firades IOGT-NTOs 140-årsjubileum på Godtemplargården söndagen den 8 december kl. 14 med tårta, film och underhållning av Horns musikkår.

Här kan du läsa om våra medlemmar, vår historia samt hitta intressant fakta: http://.iogt.se/140-ar

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00