Utbildningssatsningen – Föreningskunskap – Demokrati

IOGT-NTO Östergötland ökar markant. Vi får hela tiden nya föreningar, nytt blod och härligt nytt engagemang. Men våra nya föreningar måste ha bra förutsättningar för att klara av att fungera och inte hamna utanför. Vi lägger därför en ambitiös plan för utbildning/utveckling för våra nya föreningar under 2018.

Om du är en ny medlem eller delaktig i någon av våra nya föreningar, kontakta distriktet via e-post ostergotland@iogt.se för att att få information om kommande utbildningar.

Vi söker engagerade och erfarna medlemmar som kan vara mentor för en ny förening eller styrelseledamot. Vi vill också att etablerade föreningar ställer upp som fadderförening till nya föreningar med särskild uppgift att skapa samverkan och gemensamma aktiviteter. En liten insats kan betyda mycket och berika alla.

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00