Alkohol och äldre

Risken att skadas av alkohol ökar med åldern och är en stor och snabbt växande hälsoutmaning. Samtidigt som de flesta svenskar minskar sitt drickande, ökar både drickande och alkoholskador i gruppen 65+. Den ökade alkoholkonsumtionen är störst i gruppen äldre kvinnor som har ökat sitt riskbruk med 1000 procent sedan 1970-talet.

Äldres kropp och hjärna drabbas hårdare av alkoholens skadliga effekter. Genom att aktivera kroppens stressystem ökar alkohol risken för en mängd sjukdomar. Fler än 60 olika sjukdomar orsakas helt eller delvis av alkohol.

Alkohol ökar risken för olika former av psykisk ohälsa. Alkohol spelar en stor roll vid demens där hög alkoholkonsumtion är den största påverkningsbara riskfaktorn.  Alkohol ökar risken för flera olika former av cancer, diabetes och stroke.

Alkohol är den enskilt största påverkbara riskfaktorn för våld. Alkohol ökar också risken för fallolyckor

Rapporten visar att äldre som delvis eller helt avstår från alkohol ökar chanserna till ett långt och friskt liv. Läs hela rapporten här:

Rapporten har fått stort genomslag i media. Här är länkar till några aktuella reportage:

Sveriges Television
Sveriges radio
TV4
Hälsotidningen Kurera

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00