Alkoholpolicy för organisationer m.fl.

IOGT-NTO vill stimulera andra organisationer att ta fram alkoholpolicy för sin verksamhet eller att utveckla den alkoholpolicy de redan har .

Vi vill ta en dialog om hur alkoholnormen ser ut inom andra organisationer och få dem att reflektera och kanske se över alkoholens roll och och verkligen få fram en fungerande alkoholpolicy.

Här är några av planerna för kommande året:

  • Enkät om alkoholpolicy m.m. till distriktsorganisationer. Syftet är att få en kartläggning, väcka diskussion inom organisationen samt att kunna presentera resultat externt.
    Ev. kan detta göras som uppsats, projektarbete etc. av studenter eller i samverkan med UNF.
  • Inbjudan till dialogmöten med utvalda distriktsorganisationer.
  • Lokala träffar med organisationer som vi redan har visst samarbete med.
  • Sammanställa tips, goda exempel m.m. till ideella organisationer med syftet att utarbeta alkoholpolicy. I huvudsak ska detta göras i samverkan med förbundet eller annan partner.
  • Aktiviteter kopplade till idrott och arenor samt ev. andra utvalda områden.

Har du tankar och funderingar kring alkoholnormen och alkoholpolicy i andra organisationer? Vill du vara med i fortsatta tankar kring detta? Kontakta oss på ostergotland@iogt.se.

Här finns några tips på hur man kan jobba med alkoholpolicy i andra organisationer:
http://iogt.se/foreningskollen/alkoholpolicy/

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00