Läs mer om alkoholnormen

Här är fler lästips kring alkoholnorm, alkoholskador m.m.

IOGT-NTO

IOGT-NTOs temasida om alkoholnormen:
http://iogt.se/alkoholnormen/

Några fler av IOGT-NTOs sidor om alkoholnormen:
http://iogt.se/nyheter/har-vi-en-alkoholnorm/
http://iogt.se/nyheter/manne-och-kitty-moter-alkoholnormen-i-podden-askalas/
http://iogt.se/nyheter/sober-october-en-manad-for-valmaende-mot-alkoholnormen-2/

Kampanjer

Sober October: http://ostergotlandiogtnto.se/sober-october/

Helan går från IOGT-NTO: http://www.youtube.com/watch?v=a_PrkLSvZoE

Tack för att ni dricker: https://www.youtube.com/watch?v=AIoS-HRW4yc

IOGT International: http://www.youtube.com/watch?v=p3SxBtW8Lz4

IQ: http://www.iq.se/. IQ:s kampanjfilmer: http://www.iq.se/sv/kampanjer/filmer

Kampanjen Bryt! som vill belysa alkoholnormen som den ser ut i dagens samhälle, med fokus på hur normen ser ut i studentsammanhang.  http://www.unf.se/kampanjer/

Tankesmedjan Fake Free granskar alkoholnormen och varför fest så ofta förknippas med alkohol. http://fakefree.se/?page=alkoholnorm

Schysst resande – Om turismens alkoholavtryck
http://iogt.se/nyheter/happy-hour-i-paradiset/

IOGT-NTO och Svenska Läkaresällskapet

Rapporter utgivna av IOGT-NTO och Svenska Läkaresällskapet i samarbete med Forum Ansvar med olika teman kring alkoholens effekter: http://iogt.se/pressrum/forskningsrapport/

Rapport 2017/2018. Tema: Alkohol och våld

Pressmeddelande Alkohol och våld
Alkoholrapport 2017-2018

Rapport 2016/2017. Tema: Alkohol och cancer

Pressmeddelande Alkohol och cancer
Alkoholrapport 2016-2017

Rapport 2015/2016. Tema: Alkoholens skador i andra hand

Pressmeddelande Alkoholen och samhället
Alkoholrapport 2015-2016

Rapport 2014. Tema: Effekterna av lågdoskonsumtion

Alkoholrapport 2014
Studiehandledning för rapport 2014

Rapport 2013. Tema: Unga och alkohol

Alkoholrapport 2013
Studiehandledning för alkoholrapport 2013

Studentuppsatser

Är nykterhet ett avvikande beteende? Enskilda individers syn på nykterhet.
http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/1779504

Alkoholen: ett sätt att umgås – En uppsats om budskapsformulering i relation till studenters attityd gentemot alkohol.
http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/1973775

Unga vuxnas upplevelser av nykterhet: En kvalitativ studie om nykterhet, normer och attityder.
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-117249

Varannan vatten – Ett rekommenderat sätt att dricka : en intervjustudie om unga vuxnas upplevelser av fenomenet.
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hig:diva-6284

Normer och attityder kring alkohol och tobak inom fotbollsklubbar: en kvalitativ studie bland fotbollsutövande ungdomar.
http://hkr.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2{7c844db780f05b7fbb228efcea1fc1168c3dd2c038cdb357cb692f9d7e5135af}3A939387&dswid=-3184

Alkohol och sociala nätverk: En kvantitativ analys av hur antal vänner påverkar individers alkoholkonsumtion.
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-130731

”Man vet att man inte dricker när man har barn, det bara är så”: En kvalitativ studie om den normativa aspekten av föräldrars alkoholkonsumtion.
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-134877

Alkohol, varför?: En studie om alkoholens funktion för grupptillhörighet och normer.
http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/4616810

Mammor och alkohol: En (o)möjlig kombination?
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-120317

Det är inte OM utan NÄR: En studie om unga vuxnas upplevelser kring att vara nykter.
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hv:diva-5426

Tidningsartiklar, insändare, debattinlägg m.m.

Debattartikel Per-Åke Andersson
http://www.pressreader.com/sweden/aftonbladet/20171104/281621010603926

Remissvar från IOGT-NTO om jämlik hälsa
http://iogt.se/nyheter/remissvar-om-for-en-god-och-jamlik-halsa-en-utveckling-av-det-folkhalsopolitiska-ramverket/

Debattartikel från IOGT-NTOs förbundsordförande Johnny Mostacero om att Utmana alkoholnormen! http://www.unt.se/asikt/debatt/utmana-alkoholnormen-3839054.aspx

Debattinlägg av Systembolagets VD Magdalena Gerger om att reflektera mer över den starka alkoholnormen. Läs mer! http://www.aftonbladet.se/debatt/article20445920.ab

CAN – Ledare om Normbrytande och riskdrickande http://www.can.se/globalassets/aon/2015/3/1-normbrytande-och-riskdrickand.pdf

Bildspel om hur alkohol påverkar kroppen.
http://www.accentmagasin.se/politik/bildspel-sa-funkar-alkohol/

Claudia Galli Concha om varför hon inte dricker alkohol
https://claudiagalliconcha.se/darfor-dricker-jag-inte-alkohol/

Forskare förbluffas av ungas drickande: ”Sjunkit enormt”:
https://www.svd.se/forskare-forbluffas-av-ungas-drickande-sjunkit-enormt/om/nya-nykterheten

http://www.dt.se/opinion/debatt/iogt-nto-anta-utmaningen-sober-october-och-bryt-mot-alkoholnormen

http://www.op.se/opinion/insandare/alkoholnormen-utmanas

http://tidskrift.nu/artikel.php?Id=10727

http://www.mvt.se/asikter/insandare/jobba-mot-alkoholnormen-om4131532.aspx

http://www.allehanda.se/vasternorrland/kramfors/de-utmanar-alkoholnormen-jag-trivs-inte-tillsammans-med-folk-som-ar-onyktra

http://www.unt.se/leva/darfor-forvantas-vi-dricka-alkohol-4238886.aspx

http://www.expressen.se/omtalat/roster/marica-18-varfor-anses-man-onormal-om-man-inte-dricker-alkohol/

http://www.blt.se/din-asikt/utmana-alkoholnormen/

http://asikt.dn.se/asikt/debatt/arbetsgivare-uppmuntrar-till-alkoholkonsumtion/

http://www.st.nu/opinion/debatt/sluta-ifragasatt-de-nyktra-alkoholnormen-maste-utmanas

http://www.op.se/opinion/insandare/insandare-sag-nej-till-alkoholnormen

http://hymn.se/2016/08/26/stockholm-straight-edge-gar-emot-alkoholnormen/

http://24blekinge.se/2016/11/21/nu-blir-det-nyktert-pa-krogen/

https://kit.se/2016/09/07/59295/rika-barn-kroka-mest/

http://www.hd.se/2016-02-19/de-valjer-alkoholfritt

http://alkoless.se/

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00