Normalia – Studiematerial om normer, normkritik och alkoholnorm

Nu finns ett utmärkt material för att lära mer om normer i allmänhet och alkoholnormen i synnerhet. IOGT-NTO och NBV har tillsammans tagit fram Studiematerialet Normalia där grunderna i normkritik presenteras. Deltagarna får fördjupa sig i vad normer är och genom normspaning undersöka vad som format de egna förväntningarna.

Materialet innehåller i grunden tre delar och ska ge dig grundläggande kännedom om normer, normkritik och alkoholnormen. Man kan ladda ner materialet och själv läsa igenom det. Allra bäst blir det att tillsammans med minst två andra gå igenom materialet och diskutera olika tankegångar. Då kan ni göra det som en studiecirkel och använda den studieplan som finns.

Materialet finns att ladda ner på IOGT-NTOs hemsida http://iogt.se/normalia/ eller NBVs hemsida http://www.nbv.se/verksamhet/studiematerial/normalia/. Vill du att vi skickar materialet per post så kontakta vår konsulent på 070-227 03 36 eller ostergotland@iogt.se.

IOGT-NTO-distriktet erbjuder alla föreningar hjälp att starta en studiecirkel i Normalia eller en föreningsträff om alkoholnormen. Kontakta oss på ostergotland[at]iogt.se.

Vi erbjuder också en riktad cirkelledarutbildning 28 januari för att leda studiecirklar i Normalia. Läs mer om cirkelledarutbildningen här!

Normalia

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00