Nu ökar vi engagemanget!

IOGT-NTO satsar nu mer på att få fler som engagerar sig. Nya material har tagits fram med olika tips och hjälpmedel.

Engagemangsguiden innehåller tips på hur du kan engagera flera i en mängd olika situationer. Du kan läsa om våra olika engagemangsformer, hur du för ett engagerande samtal och hur du slipar dina argument. Du kan också få tips på hur du kan sätta en IOGT-NTO-profil på arrangemang, rekrytering, event och årsmöten.

Materialet kan laddas ned från förbundets hemsida där det också finns mer information:
http://iogt.se/medlemssidor/iogt-nto-engagerar/. Kontakta distriktet om du vill få utskrifter eller annan information.

Vi har också en hel del profileringsmaterial varav en del är helt nytt, läs mer här!

Inom Östergötland har vi tagit fram en särskild lista över olika punktinsatser:

 • Profilera IOGT-NTO på marknader, köpcentra och evenemang
 • Skriva i Bladhögen, hemsidan och annan information
 • Delta i diskussioner på sociala medier
 • Jobba med alkoholpolitisk opinionsbildning
 • Utmana alkoholnormen och leda cirkel i Normalia
 • Bemanna Sober bar
 • Vara med på restaurangbesök med Partypatruller
 • Vara mentor för nya föreningar
 • Vara volontär för insatser för flyktingar och invandrare
 • Hjälpa till med konsulentuppgifter tills ny konsulent anställs
 • Fixa administrativa saker på distriktsexpeditionen
 • Ringa medlemmar som inte betalt sin medlemsavgift
 • Jobba med nya intäktskällor
 • Vara kamratstödjare eller hjälpa till med vår kamratstödsverksamhet
 • Hålla kurser i medlemsskolning och styrelsekunskap
 • Fixa mat och fika på kurser och tematräffar
 • Delta i dialog om utvecklingsarbete
 • Göra punktinsatser för IOGT-NTOs kampanjer
 • Samla pengar till Världens barn
 • Propagera för Vit jul.

Fundera på vad som passar dig bäst. Mejla ditt intresse till ostergotland@iogt.se eller ring 013-104040.

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00