IOGT-NTO Östergötland har bildat IOGT-NTO Sydost

IOGT-NTO Östergötland har slagits samman med närliggande distrikt. Nu finns istället IOGT-NTO Sydost som består av de tidigare IOGT-NTO-distrikten Östergötland, Kalmar, Jönköping, Kronoberg och Gotland.

Besök vår nya hemsida http://www.iogtntosydost.se/

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00