Om IOGT-NTO

Vår vision är ett samhälle, en värld, där alkohol och andra droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv.

Så formulerar vi vårt långsiktiga mål. Helt enkelt för att ett samhälle utan droger är ett friare och bättre samhälle för alla. Vi har valt att prioritera följande områden under den kommande treårsperioden:

  • drogpolitik
  • förebyggande arbete
  • socialt arbete

Vad gör vi i IOGT-NTO?

”Kul må du tro – IOGT-NTO!” Så löd en käck slogan någon gång på 70-talet. Och det gäller faktiskt än idag. Runt om i Sverige finns hundratals lokala IOGT-NTO-föreningar som gör sånt som medlemmarna tycker är roligt. Och meningsfullt. Ibland är det resor, ibland är det konserter, men lika ofta kan det handla om insamlingar till Baltikum eller studiecirklar i miljöfrågor.

Vi bygger nätverk

För att uppnå våra mål samarbetar vi med alla som vill åt samma håll som vi. Tillsammans med idrottsrörelsen jobbar vi till exempel med kampanjen Attityd som riktar sig till ungdomar och ungdomsledare inom föreningslivet. Och i samarbete med skolan och polisen bedriver vi skolsatsningen VÅGA, där sjundeklassare på ett sextiotal skolor i hela landet jobbar med attityder kring droger, kamratskap samt lag och rätt. Har du idéer? Vill du samarbeta? Kontakta oss!

Lokala behov styr vad vi gör

En modern folkrörelse måste vara flexibel. Därför utgår vi från lokala och aktuella behov i vårt arbete. Det är inte våra egna strukturer eller organisationsformer som styr vad vi ska göra. Det är behoven vi möter. På vissa håll arrangerar vi line-dance, på andra har vi öppen förskola för ensamma mammor. På många platser i landet växer vårt kamratstöd för missbrukare. Vi anpassar helt enkelt våra resurser till den tid och plats där arbetet skall utföras.

IOGT-NTO jobbar över hela världen. Vi har samma perspektiv oavsett vilken nivå vi arbetar på. Internationellt, nationellt, regionalt och lokalt är det alltid behoven som styr. Vi använder inga färdiga mallar, utan fungerande pusselbitar som passar ihop med andras sätt att tänka och arbeta. Därför bygger vi upp en ungdomsorganisation och ett informationscenter i Tanzania, medan vi i Tartu i Estland är med och driver ett hem och en skola för föräldralösa gatubarn. Återigen är det de lokala behoven som styr. Är du nyfiken på vårt arbete i andra länder? Klicka här!

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00