Alkoholpolitik

IOGT-NTO verkar för en restriktiv alkoholpolitik. Tillgänglighet, pris och marknadsföring är tre viktiga delar för att minska konsumtionen och därmed skadorna.

För att förändra samhället krävs politisk påverkan. Det räcker inte med enskilda individers ansvarstagande för att förändra alkoholsituationen. Beslutsfattare i politiska församlingar på olika nivåer måste ta initiativ till och genomföra åtgärder.

Vi driver opinion, förmedlar kunskap och samverkar med andra krafter som vill medverka till ett nyktrare samhälle.

I spalten till vänster finns några länkar för fördjupning kring alkoholpolitik.

IOGT-NTO belyser alkoholens hälsomässiga och sociala effekter i den årliga rapporten Alkoholen och samhället. Forskningsrapporterna sammanställs av ett internationellt forskarteam och belyser alkoholens effekter ur olika perspektiv. Här finns länk till forskningsrapporterna.

Årets forskningsrapport tar upp den ökade känsligheten för alkoholens effekter hos äldre, som i kombination med åldrandet ökar risken för sjukdomar och olyckor, även vid en relativt låg konsumtion. Huvudorsaken till äldre personers ökade känslighet för alkoholens omedelbara och långsiktiga effekter beror dels på fysiologiska och kroppsliga förändringar men även medicinska faktorer. Läs mer om Alkohol och äldre här!

Gårdsförsäljning

IOGT-NTO driver aktivt arbete mot s.k. gårdsföräljning av alkohol. Införandet av gårdsförsäljning av alkohol kan inte förenas med att ha kvar Systembolagets detaljhandelsmonopol. Ett avskaffandet av alkoholmonopolet skulle i sin tur leda till 29 000 fler fall av misshandel per år och ytterligare 1 400 alkoholrelaterade dödsfall. Här måste värnandet av folkhälsan få väga tyngst!

Läs mer om Gårdsförsäljing här: >>>>>

Alkoholpolitik på hemmaplan
971276_587410704634986_1590742636_n

Alla föreningar kan driva alkoholpolitik i sin kommun! Här hittar ni vår folder: alkoholpolitisk inspiration i utskriftsformat om ni vill skriva ut till föreningsmöte.

Man behöver inte vara en slipad debattör eller kunna all statistik utantill.
Det som krävs är engagemang.
Engagemang är nånting som vi vet att ni har och
därför har vi gjort en liten sammanställning på
alkoholpolitiska aktiviteter alla kan göra:

 • Lär känna en lokalpolitiker! Bjud in en/flera till ett föreningsarrangemang.
 • Lär känna kommunens drogsamordnare. Ge samordnaren en stund på ett möte att berätta om sitt arbete i kommunen.
 • Servera alkoholfri dryck till kommunfullmäktiges ledamöter.
  Kan med fördel serveras med ett lokalt flygblad om alkoholfria zoner i kommunen…
 • Anordna en alkoholpolitisk kväll där samtliga lokalpolitiker bjuds in. Programmet kan innehålla: ”IOGT-Idioter Och Gamla Tanter eller?” IOGT-NTO Östergötland presenterar varför vi behövs i länet.
  Kommunens drogsamordnare
  Inspirerande föreläsare mm…
 • Anordna Drogkampen/ANT-quiz för kommunens politiker, gärna i egna lokaler.
 • Skriv ett brev till kommunstyrelsen och erbjud era tjänster att hjälpa kommunen göra/revidera lokalt alkoholpolitisk policy.
 • Se till att ni har eldsjälar ifrån er förening som går distriktets Presskontakter och insändareworkshop.
 • Skriv/ring in insändare och reagera på lokala alkoholpolitiska frågor. Distriktskonsulenten ska tillsammans med Er arbeta fram en insändarbank som alla kan använda sig av.
 • Lyft det positiva i vår nyktra gemenskap i en insändare. Ger gratisreklam till våra aktiviteter samtidigt som det visar varför vi behövs.
 • Se till att biblioteken i er kommun ställer ut IOGT-NTO och NBV´s bildutställning Ungas drickande—Vuxnas ansvar.
 • Vässa era argument genom att gå studiecirkel hos NBV. Heta tips är: Alkokoll, EU och alkoholen eller Tajming, Kunskap och lite tur.
 • nbv.se/ostergotland för mer inspiration. Ni är alltid välkomna att höra av er till oss för stöd eller hjälp att genomföra aktiviteter.
  Ni är också välkomna att engagera er i alkoholpolitiska gruppen, vi behöver fler.
  Kontakta Per-Åke Andersson, tel. 0122-201 30, 0708 50 59 15, e-post:
  per-ake.andersson@iogt.se

 

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00