Debattinlägg: Systembolaget ger ökad frihet!

I en ledare hävdar Christian Dahlgren att Systembolaget saknar berättigande och han hämtar stöd i en nyligen publicerad ESO-rapport. Christian Dahlgren avslutar med att hoppas på ett friare Sverige.

Det gör jag också. Frihet från all den ofrihet som alkoholen orsakar. Frihet för de hundratusentals barn med en missbrukande förälder – tänk att äntligen våga ta hem kompisar eller att lita på att verkligen bli skjutsad som man utlovats. Frihet för alla kvinnor (och många män) som plågas i sina relationer av partners eller eget missbruk.

I ESO-rapporten avvisar David Sundén de åtgärder som en samlad internationell expertis anger som de mest effektiva. Sundén menar att Systembolagets alkoholbegränsande insatser (ålderskontroller, öppettider, butiksnät, pris) kan hanteras lika bra av privata aktörer. Detta stämmer inte alls utan forskningen inom området visar tvärt om att ett privat vinstintresse leder till ökad tillgänglighet, mer aggressiv marknadsföring, lockpriser och urholkade ålderkontroller.
Sundén intar en extremposition i förhållande till experterna och internationell forskning inom området. Att släppa loss alkoholförsäljningen till tusentals vinstdrivande och konkurrerande livsmedelsbutiker medför självfallet ökad alkoholförsäljning, ökad konsumtion och ökade skador.

Om en marknad avregleras så kommer de privata aktörernas främsta drivkraft att vara ökad försäljning och ökad vinst. Ett aktuellt och avskräckande exempel är spelbolagens reklamoffensiv i samband med att spelmarknaden omreglerades vid årsskiftet.

Vi är alla med och betalar för alkoholens skador, såväl vi enskilda individer som samhället i stort. Exemplen är många: Fosterskador, oroliga barn, olyckor, våld, otrygghet, sjukdom, sjukfrånvaro, depression och självmord. Det är denna verklighet och insikt som ligger till grund för Sveriges restriktiva alkoholpolitik och Systembolagets monopol.

Vi behöver frihet men också ta mer ansvar för varandra, även om det ibland kan innebära vissa uppoffringar. Friheten kan också vara att inte exponeras för alkohol varje gång man själv eller en anhörig handlar mat i en livsmedelsbutik. Ett friare Sverige också för dem som behöver det mest.

Jan-Ove Ragnarsson
IOGT-NTO

Debattinlägget är en replik på en ledare av Christian Dahlgren i ÖstgötaCorrespondenten om att Systembolaget saknar berättigande. 

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00