Gårdsförsäljning äventyrar Systembolagets monopol

Införandet av gårdsförsäljning av alkohol skulle innebära att Sverige förlorar sin möjlighet att ha kvar Systembolagets detaljhandelsmonopol. Två statliga utredningar har redan kommit fram till denna slutsats. Därför är det bortkastade skattepengar att denna fråga ska utredas igen vilken ingår som en av punkterna i den s.k. Januariöverenskommelsen.

En internationell forskargrupp visar att konsekvenserna av avskaffandet av alkoholmonopolet skulle leda till 29 000 fler fall av misshandel per år och ytterligare 1 400 alkoholrelaterade dödsfall. Värnandet av folkhälsan måste få väga tyngst när det kommer till skyddandet av alkoholmonopolet.

Det finns många invändningar mot gårdsförsäljning av alkohol från breda grupper i samhället. Nedan är ett axplock av inlägg under den senaste tiden.

https://www.di.se/debatt/gardsforsaljning-ar-slutet-for-systembolaget/

https://www.ekuriren.se/ledare/alkohol-ar-inte-naringspolitik/

https://www.dn.se/debatt/gardsforsaljning-kan-leda-till-1400-fler-alkoholdoda-per-ar/

https://drugnews.nu/2019/01/24/gardsforsaljning-hotar-systembolaget/

https://alkoholpolitisktforum.se/2019/02/07/gardsforsaljning-kan-innebara-slutet-for-systembolaget/

http://www.accentmagasin.se/bloggar/gardsforsaljning-fjarde-gangen-gillt/

https://www.dagenssamhalle.se/debattsvepet/gardsforsaljning-kan-leda-till-1400-fler-alkoholdoda-ar-25836

https://www.dagenssamhalle.se/blogg/2019/01/mycket-utredningsovasen-lite-ull-25687

http://sverigesbryggerier.se/nyheter/nyheter-2/

http://www.krisvagenut.se/2019/01/24/ledare-nu-hotas-alkoholmonopolet-pa-riktigt/

https://www.kkuriren.se/insandare/gardsforsaljning-ingen-oskyldig-fraga/

https://iogt.se/nyheter/iogt-nto-maktspelet-kring-regeringsbildningen-aventyrar-folkhalsan/

https://iogt.se/nyheter/dn-blandar-applen-och-paron-och-desinformerar-lasarna/

https://iogt.se/nyheter/socialutskottet-springer-alkoholindustrins-arenden/

 

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00