Förebyggande arbete

I det förebyggande arbetet vill IOGT-NTO öka medvetenheten kring problemen med alkohol och förändra människors attityder till alkohol. Arbetet syftar till att minska riskerna för alkoholrelaterade problem.

Föräldrar har stor påverkan på ungdomars alkoholkonsumtion och är därför en viktig målgrupp i vårt förebyggande arbete. I de familjer där föräldrarna har en tydlig hållning kring exempelvis 18-årsgränsen vet tonåringen vad som gäller och dricker också mindre eller rent av inget alls. Det är självklart bra om alla vuxna i familjen har en gemensam hållning i frågan.

Därför handlar en stor del av arbetet om att begränsa tillgängligheten av alkohol för tonåringar. IOGT-NTO är en del i den nationella informationssatsningen Tänk Om som drivs av Folkhälsoinstitutet (FHI). Vi har även utarbetat metoder och material som är riktade till föräldrar och som kan genomföras som föreläsningar och studiecirklar.

Vi satsar särskilt mycket på att utmana alkoholnormen. Här kan du läsa mer om Alkoholnormen.

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00