Verksamhetsreportage

Det bedrivs mycket verksamhet inom IOGT-NTO Östergötland och våra olika föreningar. På flikarna till vänster finns reportage från ett axplock av några olika aktiviteter.

Fortlöpande information om aktuella arrangemang och händelser finns på vår Facebooksida:
https://www.facebook.com/IogtNtoRorelsenOstergotland/

Mer information om tidigare verksamheter finns i vår medlemstidning Bladhögen!

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00