Arbetsplan 2018-2019

Här är den fastställda arbetsplanen för IOGT-NTO Östergötland 2018-2019.
Arbetsplan 2018-2019 IOGT-NTO Östergötland

Arbetsplanen bygger på IOGT-NTOs strategi och den Mål och verksamhetsinriktning som är antagen av kongressen. Arbetsplanen omfattar följande delar:

  • IOGT-NTO är en modern, traditionell folkrörelse som erbjuder nykter gemenskap
  • IOGT-NTO utmanar alkoholnormen
  • IOGT-NTO driver en politik för ett nyktrare samhälle
  • IOGT-NTOs förutsättningar för att förverkliga Mål och verksamhetsinriktningen.

Många av aktiviteterna genomförs av eller i nära samverkan med lokala föreningar och externa samarbetspartners. Det finns också stora möjligheter för enskilda medlemmar att engagera sig i arbetsgrupper eller punktinsatser kring exempelvis kring folknykterhetens vecka och valet, profilering och värvning, alkoholpolitik, Sober bar, föreningsstöd, kamratstöd, arkivering m.m. Du som är intresserad eller vil veta mer är välkommen att höra av dig via e-post till ostergotland@iogt.se.

Engagemang

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00